11/29/2011

Sobre la Montserrat

Montserrat Massana i Molera (Barcelona, 18 de juliol de 1959) és una logopeda i metgessa catalana que ha exercit com a docent i terapeuta en els àmbits educatiu, social i hospitalari.
Es llicencià en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona a la promoció 1977-83. Obtingué el títol d' Especialista en pertorbacions del llenguatge i audició (logopèdia) per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, a la promoció 1983-86. Convalidà la seva titulació d'Especialista en pertorbacions de llenguatge i audició a la Universitat Autònoma de Barcelona.

PRÀCTIQUES DURANT LA FORMACIÓ

Durant la seva formació va assistir a pràctiques al Centre CRAS de Sabadell, l'Escola de Sants Innocents (Barcelona), el Centre de Llenguatge Josep Guixà ( Barcelona) i l'Associació de laringectomitzats de Barcelona, així com al curs impartit per la professora M. Antònia Llinars a l'Hospital de Sant Pau sobre impostació de la veu.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Primeres jornades de logopèdia i escola. Hospital del Mar. 1986
XV Congrés d'AELFA. Sevilla. 1988
Curs teòrico pràctic sobre la Metodologia Verbo-tonal. 1989. (30 h.)
Diversos cursos de l'Escola Municipal d'Expressió:
Llenguatge i trastorns de l'aprenentatge. Professora Rosa Palau. Juliol 1989 (12,5 h.)
Tractament de les dificultats de lectura i escriptura. Professora Rosa Palau i Montserrat Poch.Juliol  1989. (12,5h.)
Impostació de la veu. Professora Coralina Colom. Juliol 1990. (12,5 h.)
Expressió i programació. Professora Margarida Feliu .Juliol 1990. (12,5 h.)
L'informació a l'aula. Professor Andreu Bellot . Juliol 1991. (12,5 h.)
L'ensenyament d'una segona llengua durant els primers anys d'immersió. Professora Dolors Flamerich. Juliol 1991. (12,5 h.)
Jornades d'intercanvi i comunicació. AELFA i ACPETAL .Girona. 1989.
Jornades d'intercanvi i actualització de la Metodologia Verbotonal per la reeducació de les deficiències auditives. ICE. 8 i 9 de març 1990.
Cursos d'Actualització en Logopèdia. Escola de Patologia del llenguatge. Barcelona. 1990, 1991, 1992
XVI Congrés d'AELFA. Salamanca.  Juny 1990.
Curs de Perfeccionament en logopèdia de l'Escola de Patologia del Llenguatge. Professora Carme Bruno 1990-91.(320 h.)
Seminari "Aspectes foniàtrics i logopèdics en disfonies funcionals".Professora Susana Naidich. ALFAC.  1991 (6 h.)
Seminari "Introducció a la terapia mio-funcional".Professors: Hugo Aravena i Mª Elena Romo. ALFAC. 1991. (7 h.)
XVII Congrés d'AELFA. Saragossa. 1992
Curs I i II "Trastorns psicològics infantils". Professora Caterina Munnà. Anne Fundació. 1992. (60 h.)
Jornades Internacionals d'Atenció Precoç.APERT. Madrid. 1992. (18 h.)
II Jornades d'Atenció Precoç. Barcelona. 1992
Curset “Atenció precoç a nens amb dèficit auditiu”. Fundació “La Caixa”. 1993. (30 h.)
Curset "Trastorns oro-facials i terapia miofuncional". Professora Nidia Zambrana. ICSE. 1994. (12 h.)
IV Jornades d'Atenció Precoç: "Atenció als nens amb deficiència mental - comunicació i llenguatge”. ACAP. Barcelona. 1995
Xerrades i reunions de treball organitzats per ALFAC:
Integració i inmersió: Gemma de Luna . Octubre 1989
Trastorns de lectura i espriptura: M.Dolors Petitbó. Desembre 1989
Comentari de casos: M.Dolors Petitbó. Maig 1990
Material de discriminació auditiva. Presentació del treball: Carme Bruno i Maribel Brusi. Octubre 1990
Psicomotricitat i llenguatge: Àngels Àngel, Merche Ruiz i Margarida Redó. Desembre 1990
Els límits de la integració. Ramon Almirall i Teresa Romeu. Febrer 1991
Els retards del llenguatge: Maria Rinos, Miquel Serra, Laura Bosch, Elvira Sitges. Abril 1991
La intervenció logopèdica en edats primerenques: Teruca Buscart, Margarida Porras, Maria Rinos, Agnès Wher. Juny 1991
Desenvolupament neurològic del nen: Dr. Olivella. Setembre 1991
Disfèmies: Javier Sangorrín. Octubre 1991
Participació als grups de treball de l’ALFAC:
Discriminació auditiva: Carme Bruno
Retards del llenguatge: Maria Rinos, Miquel Serra. El·laboració d’una proposta sobre exploració del llenguatge.
Seminari permanent sobre el desenvolupament del primer any de vida. ACAP. Coordinadora Marisol Ferrer. Durant els cursos 91-92 i 92-93.
Supervisions periòdiques del treball en l’equip d’atenció precoç. Supervisores: Carme Amorós i Miriam Botbol. Durant els cursos 91-92 i 92-93.
Jornada AELFA. “Actualitat i futur de la logopèdia a Catalunya”. Maig 1993. (5 h.)
Curs de Foniatria. Formació Continuada Les Heures. Professora Dra. Montserrat Bonet i equip, 1996 (17 h.)
Post grau d’Intervenció logopèdica en Trastorns de la veu. Universitat Ramon Llull. Coordinadors: Cori Casanova i Josep M. Vila. Curs 2000-01. 24 crèdits (180 h.)
Curset  “Disfonies funcionals”. Professors: Cori Casanova i Josep M. Vila. Universitat Ramon Llull. 2001
Curset “Paràlisi de laringe”. Professores Cristina Arias i Tatiana Botella. Universitat Ramon Llull. 2001
Curset “Intervenció logopèdica en neoplàssia de laringe”. Professors: Geneviève Heuillet- Martin i Francesc Casamitjana. Universitat Ramon Llull. 2001
Curset “Disfonies infantils”. Professora Virgine Woisard. Universitat Ramon Llull. 2001
Curset “Disfonies congènites”. Professores: Cristina Arias i Tatiana Botella. Universitat Ramon Llull. 2001
Curset “El cos i la veu”. Professora M. Agnès Fort. Universitat Ramon Llull. 2001
Curset “Disfàgia  neurògena orofaringea en l’adult”. Professora Montserrat Martinell. Institut Guttmann. Fundació Universitat de Girona. Innovacio i formació.2001. (6 h.)
Curs “Diagnóstico y cirugía funcional de las lesiones benignas de cuerdas vocales”. Hospital General de Catalunya, Universitat Ramon Llull. Professors: Marc Bouchayer, Guy Cornut, Bruno Coulombeau, Romain Perouse . Sant Cugat. Març 2003
Curset de “Demències”. Hospital Sant Jaume d’Olot. Olot. 2003 (7 h.
Curs “Voice Craff” . Professores: Viv Manning i Helen Rowson. Universitat Ramon Llull. curs 2004-05. (96 h.)
Seminari d’aplicació de la tècnica Voice-Craft en la patologia vocal. Professors: Kiereen Locke, Paul Farrington. Universitat Ramon Llull. Gener 2005. (12 h.)
Curs “Aspectos neurobiológicos del aprendizaje en niños” .AMAS. Hospital del Mar. Barcelona. Juliol 2005
Curs “Tratamiento de la disfagia neurógena”. Institut Guttmann, Badalona, novembre 2005. (63 h.) 4 crèdits.
Curs “Mètode de l’accent, rehabilitador per a la veu i la parla”. Col·legi de logopedes de Catalunya. Professores Montserrat Bonet, Núria Bonet i Ester Doménech. Barcelona. Novembre 2005. (16 h.)

TUTORIES

Supervisora de casos presentats per altres serveis de logopèdia: SAP de l’Empordà, SAP de la Garrotxa, Fundació  Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona.
Tutora de pràctiques de les alumnes de 3er. curs del Post-grau en logopèdia de l’Escola de Patologia del llenguatge de l’Hospital de Sant Pau. Impartides al “Centre de Llengatge Josep Guixà”  Durant 10 anys.
Tutora de pràctiques d’alumnes del post-grau de L’ICEP. Impartides al Centre de recuperació funcional de l’Empordà. Durant 2 anys.
Tutora de pràctiques d’alumnes i logopedes interessats. Universitat Ramon Llull, ICEP i Sant Pau. Impartides a l’Hospital de Sant Jaume d’Olot. Durant 4 anys.

ACTIVITAT PROFESSIONAL

Gabinet DISA. Dr. Martorell. Curs 1984-85
Equip de logopedes del "Centre de Llenguatge Josep Guixà" de Barcelona. Des del 1985 al 1993. Quan Josep Guixà es va jubilar va traspassar el centre i arrendar el local al seu equip de col·laboradores. Aquestes es van constituir en una cooperativa i van continuar l'activitat que havia iniciat el seu mestre, el qual va seguir supervisant i fent primeres visites.
Tècnica del projecte “Celobert” de l’Ajuntament de Barcelona. Àrea de Serveis personals del Patronat   Municipal de disminuits. Cursos 90-91 i 91-92
Equip d'Atenció Precoç de Sant Feliu del Llobregat. Des del 1991 fins 1993.
Equip Psicopedagògic Municipal de Cardedeu. Curs 1990-91.
Logopeda del Centre de Recuperació Funcional "Empordà" de Figueres. Des de 1994 al 2000.
Professora de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de Sant Pau. Assignatura “Pràctiques de 3er. curs”. Des  del 1992 fins 2000.
Professora del curs-mestratge en “Pertorbacions del llenguatge infantil”. Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de Sant Pau. Des del 1994 fins 2000.
Professora del curs de Formació permanent: "Tractament  i prevenció de les dislàlies".Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de Sant Pau. Des del 1993  fins 2000.
Professora col.laboradora del màster d'Audició i llenguatge de la Universitat de Girona. Assignatura: dislàlia i retards de parla. Cursos 1997-98 i 1999-00.
Responsable del Servei  sanitari de logopèdia de l’Hospital Sant Jaume d’Olot. Des del Juny 2000 fins al 2008.

L'any 2008, per motius de salut, va deixar la seva activitat professional i des d'aleshores ha dedicat tots els seus esforços al voluntariat.

Ha publicat diversos treballs:

Massana Molera, M. “Trastornos del lenguaje secundarios a un déficit instrumental”. Revista de Neurología. Vol. 41, Suplemento 1 (juliol de 1995), p. S39-S42 ISSN 0210-0010
Massana Molera, M., Artal, M.. “Dislalias” Casos clínicos en logopedia. 1a ed. Barcelona, Masson 1997,  p. 215-243, ISBN 84-458-0564-9.
Massana Molera, M. “Els dibuixos del senyor Guixà", article dins el llibre: Guixà, Montse. Josep Guixà, mestre de logopedes. 1a ed. Barcelona: Escola de Patologia del llenguatge, desembre 1999, (Quaderns de l'EPL,1), p. 200-204. ISBN 84-923705-1-3
Massana Molera, M., Mumbardó, M “Logopèdia i fissura palatina”, article dins el llibre: Guixà, Montse. Josep Guixà, mestre de logopedes. 1a ed. Barcelona: Escola de Patologia del llenguatge, desembre 1999, (Quaderns de l'EPL,1), p. 54-57. ISBN 84-923705-1-3
Massana Molera, M (il·lustracions). et al L'exploració del llenguatge en el nen. 1a ed. Barcelona: Escola de Patologia del llenguatge, 1999, 84 p. (Quaderns de l'EPL,2), ISBN 84-923705-0-5
Massana Molera, M. Tractament i prevenció de la dislàlia. 1a ed. Barcelona: Escola de Patologia del llenguatge, abril 2003, 280 p. (Quaderns de l'EPL,3). ISBN 84-923705-2-1
Massana Molera, M.  et al. "Serveis sanitaris de logopèdia a les comarques gironines". Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya. N. 6 (gener de 2004), p 22-24, ISSN 1696-1544
Massana Molera, M. "Xerrar i xalar". Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya. N. 7 (juliol de 2004), p 6-7, ISSN 1696-1544
Massana Molera, M. “Relat d'una vivència”. Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya. N. 16 (gener de 2009), p 22-24, ISSN 1696-1544

11/22/2011

Aquest divendres 25 de novembre a les 21 concert de Tazzuff i Xarnege a la Cate de Figueres

El CASINO MENESTRAL FIGUERENC organitza aquests concerts des de fa dotze anys.
Enguany se celebren a la Sala La Cate, recentment remodelada.

Com a cloenda del cicle d'enguany, celebrant la recent incorporació dels Minstrers de Figueres com a secció de l'Entitat, el Casino ofereix a tothom qui ho demani entrades lliures per assistir al concert d'aquest divendres 25 de novembre.

Cal que truqueu a la Isabel al  972. 678666


11/09/2011

Avui dijous 10 a les 9 fem nit de l'Aula a la Qrambla

Avui hem previst, si el temps i les autoritats ho permeten, fer una d'aquelles vetllades de música i ball de participació oberta a la Rambla de Girona. Es tradició que ho dinamitzi algun professor de l'Aula, en aquest cas jo mateix.
I què vol dir això? que tothom que porti algun instrument i intenció de fer-lo sonar ha de trobar el seu lloc i el seu moment, i nosaltres ens encarregarem d'ajudar a fer que tot rutlli.

Esteu tots convidats, a tocar, cantar, ballar o simplement mirar, escoltar i compartir l'estona.

Fins aviat, doncs

Panxito


Crida, amb Sol i Serena, en directe a la BBC Scotland (Glasgow)

Vam agafar un RyanAir, perquè encara n'hi havia, per anar a fer unes fotos i un concert a la BBC. Allà ens van deixar els instruments.
I si això és un programa de ràdio, imagineu com deuen fer els de televisió (igual que els rodasons)

de més verdes en maduren

Avisos de Facebook de Francesc Tomàs Aymerich